Servicevänlighet hos skördare och skotare

Skördare och skotare kräver kontinuerlig service för att kunna arbeta effektivt i de många gånger krävande förhållandena som råder i skogen. För en entreprenör inom skogsbruket är det viktigt att minimera tiden då skogsmaskinerna är stillastående för service för att de ska kunna vara i drift så mycket som möjligt. Därför är servicevänlighet hos både skördare och skotare en viktig parameter där maskinernas konstruktion är avgörande.

Servicevänligheten hos en skogsmaskin kan underlättas genom att servicepunkterna placeras så att de är enkla att komma åt. Det gäller både servicepunkter vid daglig kontroll av exempelvis motorolja och glykol, samt servicepunkter för intervallservice. Genom lättåtkomliga kontroll, smörj -och servicepunkter ökar servicevänligheten, och skogsentreprenörer kan spara både tid och pengar. I förlängningen kan god servicevänlighet ge en mer välservad maskin vilket kan påverka andrahandsvärdet.

Många skogsmaskiner är i dag utrustade med så kallad centralsmörjning, men vissa smörjpunkter måste fortfarande smörjas manuellt. Det finns också de som väljer att köpa en maskin utan centralsmörjning, och då är det extra viktigt att de många smörjnipplarna är lätta att hitta och komma åt. Det samma gäller skördaraggregat och gripar som också smörjs manuellt.

För att ytterligare öka servicevänligheten hos skotare och skördare har vissa skogsmaskinstillverkare utrustat sina maskiner med en luftkompressor, vilket ger bättre möjligheter att exempelvis blåsa rent kylaren som kan bli full av damm och pollen på sommaren.

Sociala medier

Följ gärna Eco Log i sociala medier och håll koll på vår youtube-kanal.